Inleiding { Mijn vader }

Eind jaren twintig vluchtte mijn oma naar Nederland. Weg van een aan de alcoholverslaafde man, weg uit een omgeving die niet begreep wat zij meemaakte, weg van een leven dat…


{ 5, Mijn vader }

Ik heb je ooit gevraagd hoeveel waanzin deze aarde kan dragen. Hoe fout Gods experiment heeft uitgepakt en of God het bij een ontwerp, een maquette had moeten houden, het…


{ 4, Mijn vader }

Tijdens een vakantie in Frankrijk zwierven jij en ik over vele hectaren grond vol witte kruizen. Jij zocht iets, leek het, je las namen, betastte het marmer, ging bij een…


{ 3, Mijn vader }

Wat mij altijd mateloos heeft geïntrigeerd, is dat jouw schoenen moesten worden losgesneden van je voeten. Het eelt was vergroeid met het leer. Man en schoen waren één…


{ 2, Mijn vader }

In een loopgraaf heb je gezeten, met een mitrailleur in je handen, schietend op een vage vijand, terwijl de man naast jou, die de kogels aangaf, in z’n gezicht werd…


{ 5, Mijn moeder }

waarop je een bestaan, een leven, een toekomst opbouwt om het te gaan maken, in welke vorm dan ook, in welke creatieve uiting dan ook, in welke vrouwvorm dan ook. Als dat…


{ 4, Mijn moeder }

Later in je leven ben je uit solidariteit met je man gaan tekenen en schilderen en nog iets later gaan golfen. Waarom heb je het jezelf zo moeilijk gemaakt door hobby’s te…


{ 3, Mijn moeder }

Zo onzeker was je geworden, zo onzeker dat je niet meer op gevoel en blind durfde te spelen. Alleen nog maar van blad sleepte je de klanken naar de toetsen en als ik een…


{ 2, Mijn moeder }

Zwanger van een man die dankzij de wet der grote getallen en de uitzonderingen daarop, de oorlog had overleefd. Hoe lang je nog in een orkest hebt gespeeld is mij onbekend,…


{ 1, Mijn vader }

Als de wind op vrijdag 10 mei 1940 aflandig was geweest, dan was die hele oorlog misschien wel overgewaaid. Maar eigenzinnig als het typisch Hollandse weer dacht de wind daar…