• u kunt uw kind en/of uzelf aanmelden door het maken van een afspraak via de telefoon of door het sturen van een email naar ruud@kootjekiezel.nl
  • verwijzing door een huisarts kan, maar is niet nodig
  • tijdens het telefoongesprek wordt besproken of de eerste afspraak alleen met u als ouder(s) zal plaatsvinden of dat uw kind eveneens aanwezig zal zijn bij de eerste ontmoeting
  • vervolgsessies met het kind zullen worden afgesloten met een korte update/evaluatie naar de ouders van hetgeen is besproken en toegepast
  • doel is om in kortlopende coaching-blokken te werken, overzichtelijk en oplossingsgericht
  • na afronding van de coaching-sessies zal na een aantal weken nog een evaluatiesessie volgen om te kijken in hoeverre de bereikte veranderingen zijn ge´ntegreerd in het doen, denken, voelen en laten van het kind