Als kind- en jeugdcoach stimuleer ik kinderen en jongeren hun talenten optimaal te ontwikkelen. Bouwen aan een evenwichtig gevoelsleven en een daaruit voortkomend gezond zelfvertrouwen, geeft je kind basis en toekomst. Wanneer kind- en jeugdcoach? Als je kind…
 • op z’n tenen loopt op school
 • faalangstig is of weinig zelfvertrouwen heeft
 • boos wordt om ogenschijnljik niets / verlies van zelfbeheersing
 • vaak alleen is en weinig vriendjes heeft en dat als een probleem beleeft
 • zich buitengesloten voelt
 • zich langere tijd terugtrekt, meer stil is dan normaal of juist bozer is
 • wordt gepest
 • wordt belemmerd door angsten
 • een langere periode verdrietig is
 • kampt met slaapproblemen en bedplassen
 • last heeft van moeilijk te duiden lichamelijke klachten
 • is verhuisd en het moeilijk vindt om zijn/haar draai te vinden
 • moeite heeft met de verwerking van echtscheiding, verhuizing of het overlijden van iemand binnen de eigen leefwereld
 • last heeft van nachtmerries
En voor jullie als ouders…
 • als je rondloopt met vragen over de ontwikkeling van je kind
 • als je graag praktische tips wilt krijgen over hoe om te gaan met opvoedkundige vraagstukken
 • als je vastloopt in de opvoeding van je kind
 • als je graag wat meer rust wilt brengen in je gezin
Maar ook bij…
 • leer- en gedragsproblematiek
 • emotionele problemen
 • regelmatig voorkomende opvoedkwesties
 • ontwikkelingsachterstanden
 • angstproblematiek
 • hoog-gevoeligheid
 • hoogbegaafdheid
 • dwanggedachten en dwangmatig gedrag