Niets op deze wereld is zo kwetsbaar en onbevangen als een kind. Jouw kind! Aan de ene kant wil je dat als ouder koesteren, aan
de andere kant wil je je kind helpen zich te ontwikkelen tot een zelfbewuste volwassene
die op eigen kracht, gevoel en kennis deze onstuimige wereld aankan. Dat lukt niet altijd!

Soms loopt je kind tegen een sociaalin-houdelijk probleem aan en soms gaat het om een problematiek die het gevolg is van een aanwijsbare stoornis of belemmering. Dan is een professionele en vertrouwelijke onder-steuning voor kind en ouder bij opvoed- en gedragsproblematiek meer dan welkom.

Zo wandel ik een tijdje ‘op dezelfde hoogte’
mee in het leven van je kind. Observeer,
vraag, kijk, luister en stimuleer. Aan de hand van de 3 G-tjesboom - wat denk je
(gedachten), wat doe je (gedrag) en wat voel
je (gevoel) - probeer ik voor het kind zelf inzichtelijk te maken wat soms zo moeilijk is om bij zichzelf te horen, te zien en te voelen.

Het is mijn kernpunt om kinderen die het een periode wat moelijker hebben, vertrouwd te
laten worden met hun gedachte- en gevoels-wereld, zodat ze deze ervaren als vertrouwd en vanzelfsprekend, zonder dat ze bang worden voor hun eigen gedachten en gevoelens.

De aanpak bij kinderen tussen de 5 en 12 jaar zal anders verlopen qua opbouw dan die bij kinderen vanaf 12 jaar. Tussen 5 en 12 jaar omvat de belevingswereld thuis, school, vriendjes enz. terwijl bij kinderen vanaf 12 jaar de wereld aan omvang en intensiteit bijna dagelijks toeneemt en zelfbewustwording
daarin een grote rol speelt.