Counseling is een
laagdrempelige, praktische
en breed toepasbare
therapievorm. Het geeft je
de ruimte om helderheid te
scheppen in gedachten,
gevoelens en gedrag,
waardoor je beslissingen
kunt nemen die je leven
een andere wending
geven.

Als Kind- en Jeugdcoach
stimuleer ik kinderen en
jongeren hun talenten opti-
maal te ontwikkelen.
Bouwen aan een evenwich-
tig gevoelsleven en een
goed zelfvertrouwen,
geeft je kind basis en
toekomst.


Dit deel van de website
gaat over een passie. Of
eigenlijk een tweede natuur.
Een manier van zien en
denken die zo eigen is dat
ik niet meer compleet
zou zijn als dit stukje
weg zou vallen.
Welk stukje? Het
schrijven van poŽzie!
Met name poŽzie voor
jeugd.