Energeticologie: testen met een therapeutische waarde

Het testen van emotionele, geestelijke en lichamelijke waarden kan een belangrijk instrument zijn binnen een therapeutisch traject. Dat wat al zo lang niet meer bewust is, wat is vergeten, wat wordt vermeden en/of weggedrukt in het menselijk totaalsysteem, kan op energetisch niveau worden getest en blootgelegd. Met deze vaak oudere, maar belangrijke informatie kan er in therapeutische sessies meer gericht worden gewerkt.

Confronterend? Ja, soms wel! Als waarden over hoe je denkt en voelt zichtbaar worden, is dat soms even slikken. We willen immers allemaal geloven in een zo mooi en positief mogelijk plaatje. De realiteit doet zich soms anders voor dan we stiekem hadden gehoopt.
Aan de andere kant: is het niet juist de imperfectie in wie wij zijn die ons uitnodigt om naar onszelf te kijken, onszelf te gaan zien, te begrijpen, te doorvoelen en te accepteren.

We drukken zo graag en zo gauw weg wat als 'negatief' wordt ervaren. Dat is jammer! Decennia lang werd ons voorgehouden het positivisme te omarmen en dat wat niet als prettig en leuk werd ervaren te bestrijden en, met andere woorden, weg te drukken. Is dat gelukt? Worden we daar met zín allen gelukkiger door? Nee, niet echt! Emoties en gevoelens als boosheid, verdriet, frustratie, angst en spanning laten zich er niet onder houden en zoeken, mits niet gehoord en gevoeld, andere wegen om zich te manifesteren.

Energeticologie kan worden uitgelegd als het meten, vastleggen, inzichtelijk maken en ontlasten van de geestelijke, emotionele, lichamelijke en energetische lading van een mens. Opgetekend in een zo breed mogelijk individueel waardenspectrum dat in het vervolg van de behandeling een belangrijk document is om de voortgang van een behandelproces te volgen en te bewaken.

Met name bij het werken met kinderen is het testen een schitterend handvat. Dat wat een kind niet kan benoemen of herkennen, maar wat wel een grote rol van betekenis speelt in het dagelijks leven, is via deze testmethode helder te krijgen. Hoeveel makkelijker is het vervolgens om een behandelplan samen te stellen? Niet gebaseerd op vermoedens en gissingen, maar op reŽle waarden in het kind zelf.

De mens is en drijft op energie. Energie moet bewegen, stromen. Gedachten, gevoelens, gemoedstoestanden en gesteldheden bestaan allemaal uit energie. Energie is meetbaar en geeft inzicht in hoe je leeft, met jezelf omgaat en wat er eventueel kan worden veranderd.